• Dobrodošli

    na web stranice udruge
    "Memoria" Osijek

  • Istaknute novosti

    Pogledajte kategoriju istaknutih novosti.

Informacijske potrebe oboljelih od Alzhemerove bolesti i članova njihovih obitelji

Danas je održan prvi radni sastanak multidiscipliniranog tima stručnjakinja koje će sudjelovati na projektu ”Informacijske potrebe oboljelih od Alzhemerove bolesti i članova njihovih obitelj”. Svrha je istraživanja utvrditi financijska, socijalna, mirovinska, nasljedna, zdravstvena i druga prava osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti (AB) i članova njihovih obitelji te
ispitati njihove informacijske potrebe i utvrditi obrasce informacijskog ponašanja. Poseban će se naglasak staviti na promjenu njihovih informacijskih potreba u pojedinim fazama bolesti i prepreke na koje nailaze pri njihovom traženju. Istovremeno, utvrdit će se važnost i mogućnost primjene informacijske tehnologije u osiguravanju dostupnosti relevantnim informacijama te analizirati poteškoće vezane uz postupak realizacije navedenih prava. Podaci će se prikupiti uz pomoć kvantitativne i kvalitativne metodologije među članovima udruge oboljelih od Alzheimerove bolesti u Osječko- baranjskoj županiji.

U okviru predloženog projekta okupit će se po prvi puta istraživači iz različitih znanstvenih disciplina relevantnih za ovu problematiku s informacijskog, pravnog i medicinskog aspekta. Zbog pandemskih razmjera ove bolesti očekuje se da će projekt pridonijeti učinkovitijem razumijevanju navedene problematike i razvijanju znanstvene metodologije primjenjive na globalnoj razini.

Na projektu  o ”Informacijskim potrebama oboljelih od Alzhemerove bolesti i članova njihovih obitelj” sudjeluje Silvija Dološić univ.spec.iur. predsjednica udruge Memoria, Osijek, prof. dr. sc. Sanda Erdelez, University of Missouri, SAD, prof. dr. sc. Renata Perić, Pravni fakultet Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet u Osijeku, dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, poslijedoktorand, Filozofski fakultet u Osijeku, doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić-Cincar, Medicinski fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Voditeljica radne skupine je izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanackovic sa Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofskog fakulteta u Osijeku.